PowerED

Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych

Warszawa, Elektrownia Powiśle oraz transmisja on-line 5 listopada 2021 r.

idea

W trakcie wydarzenia PowerED, wspólnie z 90 ekspertami i ekspertkami opracowaliśmy rekomendacje dla dyrektorów szkół, samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego wskazujące, jak wprowadzać doradztwo zawodowe do szkół, aby wspierać rozwój i wyrównywać szanse wszystkich uczniów.

Ikona: podniesiona ręka

Wypracowujemy rekomendacje dla firm, samorządów i organizacji społecznych, na temat tego, jak wspierać etyczne i skuteczne doradztwo zawodowe w szkołach, tak aby wszystkie dzieci – a zwłaszcza te ze środowisk defaworyzowanych – były na dobrej drodze do maksymalizacji ich prawdziwego potencjału przez całe życie.

Dlaczego zorganizowaliśmy II edycję PowerED?

Dlaczego zorganizowaliśmy II edycję PowerED? Według danych OECD z 2018 roku Polska jest jednym z krajów o najmniejszej i malejącej mobilności klas społecznych. Oznacza to, że polskie dzieci ze środowisk defaworyzowanych mają - w porównaniu z innymi krajami - mniejsze szanse na poprawę swojego statusu społecznego, niezależnie od ich potencjału intelektualnego czy wykształcenia. Ta utrata talentu wynika między innymi z nieskutecznego poradnictwa edukacyjnego i zawodowego w szkole.

Problem występuje jednak do pewnego stopnia we wszystkich krajach. W Wielkiej Brytanii zajęła się nim Fundacja Gatsby, która opracowała oficjalne zalecenia dotyczące skutecznego poradnictwa zawodowego w szkołach. Od tego czasu stały się złotym standardem. Jedną z kluczowych rekomendacji było zapewnienie uczniom w każdym wieku nieograniczonych możliwości bezpośredniego doświadczenia różnego rodzaju zawodów i miejsc pracy. Nie da się tego zrobić bez aktywnej współpracy z firmami.

Doradztwo zawodowe czasami traktowane jest jako przygotowanie do wykonywania danego zawodu lub pracy w danym przedsiębiorstwie, a nie wspieranie kompleksowego, przemyślanego przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Uważamy, że warto porozmawiać o tym drugim modelu współpracy, który - w naszej opinii - jest bardziej wartościowy dla obu stron.

Celem udziału przedsiębiorców w procesie doradztwa zawodowego nie powinno być bowiem przygotowanie pracowników gotowych do pracy w jednym, konkretnym miejscu. Celem takiego uczestnictwa powinno być raczej wspieranie młodych ludzi w dokonywaniu świadomych wyborów, opartych na dobrym rozpoznaniu zarówno własnych zainteresowań i potencjału, jak i możliwości oferowanych przez rynek pracy, zarówno lokalny, jak i globalny.

Pomóżmy dzieciom wejść odważnie w przyszłość

Niemal wszyscy rodzimy się z podobnym potencjałem intelektualnym, wystarczającym do opanowania zarówno całego programu powszechnej edukacji, jak i umiejętności społecznych czy zawodowych. To, że sporo dzieci ostatecznie nie realizuje tego potencjału, wynika z wielu zróżnicowanych przyczyn, które opisaliśmy w 2020 roku w Rekomendacjach PowerED zbiorczo jako wykluczenie edukacyjne.

Ta utrata wielu talentów wielu młodych ludzi, którzy poprzez niewystarczające wsparcie edukacyjne wchodzą na rynek pracy w zawodach nie odpowiadających ich możliwościom, staje się problemem także pracodawców i rynku pracy. Nawet najlepiej skrojone doradztwo zawodowe nie sprosta całkowicie temu wyzwaniu. Doradztwo może być jednak wsparte narzędziami, które pozwolą uczniom wzmocnić poczucie własnej wartości oraz ćwiczyć umiejętności miękkie – wszystkie ważne w zmniejszaniu nierówności, ale także ważne na współczesnym rynku pracy. Powinno to być także poradnictwo na całe życie – proces, który kieruje ludźmi nie tylko w latach szkolnych, ale także później, w obliczu zmiany miejsca pracy lub zawodu.

Spotkanie czterech grup uczestników wydarzenia – pracodawców, samorządów, organizacji społecznych i doradców zawodowych – określi potrzeby tych grup i pozwoli opracować strategię ich współpracy w tworzeniu edukacji mającej na celu zmniejszenie nierówności poprzez narzędzia doradztwa zawodowego. Bez konfliktu interesów i z uczniem w centrum tego procesu.

Program wydarzenia

Pomóżmy dzieciom wejść odważnie w przyszłość – przywitanie gości i przedstawienie założeń oraz celów spotkania.

Anna Stokowska Anna Stokowska Fundacja Katalyst Education, Prowadząca
Andrzej Pieńkowski Andrzej Pieńkowski Fundacja Katalyst Education, Prowadzący

Jak mogłoby wyglądać doradztwo zawodowe w modelu uczenia się przez całe życie i dlaczego tak bardzo tego potrzebujemy? – wystąpienie wprowadzające.

Małgorzata Rosalska Prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jak zapewnić długofalową, wyrównującą szanse perspektywę w szkolnym doradztwie zawodowym? – dyskusja panelowa.

Barbara Halska Barbara Halska Nauczyciel Roku 2014, Hostersi
Jolanta Rodzewicz Jolanta Rodzewicz Pedagog, #Facetka_z_Poradni
Jakub Gontarek Jakub Gontarek Ekspert ds. kompetencji i rozwoju szkolnictwa branżowego, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu
dr Justyna Pokojska dr Justyna Pokojska DELab UW, Instytut Socjologii UW, koordynatorka programu Jobs & Skills for the Future
Joanna Ćwiek Joanna Ćwiek Rzeczpospolita, Prowadząca

Nagranie wydarzenia

Bądź na bieżąco

Kontakt

Masz więcej pytań?

Napisz do nas: [email protected]. Postaramy się pomóc.
Organizatorem PowerED jest fundacja Katalyst Education, której zespół tworzy darmowe, otwarte, cyfrowe narzędzia edukacyjne, m.in. w ramach programu Mapa Karier oraz Elektrownia Powiśle.
Logo Katalyst Education Logo Mapa Karier Logo Elektrownia Powiśle